Ehdolla puoluesihteeriksi – maakuntavaalit Keskustan näytönpaikka

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi

Keskustan Uudenmaan piirin piirijohto kertoi tänään Keskustan puoluetoimistolla Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että alueelta esitetään Sami Kilpeläistä Suomen Keskustan puoluesihteeriksi Seinäjoen puoluekokouksessa 10.-12.6.2016.

– Keskustan järjestöjohtamiseen tarvitaan vahvaa aatteellista linjaa ja kenttätyön vahvistamista, puoluesihteeriehdokas Kilpeläinen toteaa.

Puoluesihteerin tärkein tehtävä on tulevina vuosina yhdessä puolueväen kanssa vakiinnuttaa keskustan asema Suomen suurimpana puolueena. Keskustaa pitää kehittää nykyaikaisena, ajassa elävänä, puolueena, joka aidosti toimii kansanvaltaisten ihanteidensa mukaisesti.

– Keskustan politiikassa pitää näkyä voimakkaasti alueiden ja ihmisten tasapaino, tasa-arvo ja alueellinen hajautus, hän sanoo.

Keskustan puoluesihteerin tehtävänä on toimia yhdistävänä voimana keskustan kentän ja keskustalaisten päätöksentekijöiden välillä. Yhtenäinen, aatteellinen ja aktiivinen keskusta menestyy ja eheyttää Suomea.

– Keskustan toiminnassa on vahvistettava sekä paikallisia ja maakunnallisia että valtakunnallisia organisaatiota. Keskustalla on seuraavan kahden vuoden aikana edessä kunta-, maakunta- ja presidentinvaalit, joissa menestyminen edellyttää hyvää ja toimivaa organisaatiota, Kilpeläinen linjaa.

Aktiivinen jäsenistö on Keskustan merkittävin voimavara. Puoluesihteerin on yhdessä kenttäväen kanssa panostettava puolueen yhdistysten sekä kunnan- ja maakuntavaltuustoryhmien toiminnan kehittämiseen ja vahvistamiseen.

– Jokaisella keskustan jäsenellä ja kannattajalla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa oman lähi- ja kotiseutunsa kehittämiseen ja palveluihin. Nämä asiat koskettavat suomalaisia niin maakunnissa kuin kaupungeissa.

Maakuntahallinto on 100-vuotiaan Suomen historian suurimpia uudistuksia. Kuntavaalien voitto keväällä 2017 ja maakuntavaalien voitto tammikuussa 2018 on keskustalle näytönpaikka. Vaalit ovat tärkeitä etappeja matkalla kohti eduskuntavaaleja 2019.

– Kainuun maakunta –kokeilusta ja vaaleilla valitusta maakuntavaltuustosta kertynyt kokemus on syytä saada keskustan ja koko Suomen käyttöön. On tärkeää varmistaa paikallistuntemus myös maakuntien hallinnossa, mutta ennen kaikkea taata tekevät kädet ja resurssit ihmisten lähelle, hän sanoo.

Kilpeläisen mukaan puoluesihteerin tavoitteena pitää olla seuraavien kunta- ja maakuntavaalien ykköstilan varmistaminen Keskustalle, koska vain siten jokaisen maakunnan ja ihmisten ääni ja vaikuttamistahto saadaan kuulumaan maakunnallisessa päätöksenteossa ja tärkeiden palveluiden kehittämisessä.

Tavoitteissa onnistuminen vaatii puoluetoiminnan johtamisessa vahvaa järjestöosaamista, -johtajuutta ja organisointikykyä. Keskustalaisten innostaminen ehdokashankintaan ja vaalityöhön sekä käytännön toiminnan johtaminen ovat puoluesihteerin keskeisimpiä tehtäviä.

– Käytännön toimintaan tulee kehittää uusia toimintamalleja ja tehokkaita viestintäkanavia, ottaen oppia myös muista järjestöistä ja erityisesti maailman parhaimmista toimivista käytännöistä, hän toteaa.

Keskustan linjan päättää puoluesihteeriehdokkaan mukaan jäsenistö. Keskustan menestys on ihmisissä.

Sami Kilpeläinen kertoi ehdokkuudestaan Suomen Keskustan puoluesihteeriksi torstaina Keskustan puoluetoimistolla Apollonkadulla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Lisätietoja:

Sami Kilpeläinen
valtiotieteiden maisteri
agronomi MMM