Keskustan tulevaisuus on nuorissa

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi

Suomen Keskusta on lähes 150 000 hengen kansanliike, joka kokoaa ihmisiä yhteiselle asialle yli sukupolvien – nuorista varttuneisiin ikäpolviin saakka. Keskustalla ei ole koskaan ollut tukenaan suurpääomia tai ammattiyhdistysliikettä, vaan toimintamme tärkein voimavara ovat olleet ihmiset, joiden vapaaehtoisen työn ja tuen varassa olemme hoitaneet oman kunnan, maakunnan ja isänmaan asioita.

Keskustalle on jo vuosikymmeniä manattu kohtaloa auringonlaskun puolueena. Yhteiskunnan muutoksista huolimatta olemme säilyttäneet vahvan aseman ja ihmisten luottamuksen koko Suomessa.

Yksi keskeinen tekijä puolueen menestyksessä on ollut se, että kansanliikkeessämme on järjestelmällisesti panostettu nuoriin, nuorten yhteiskunnalliseen kouluttamiseen ja vastuulliseen osallistumiseen. Ei ole ihme, että Keskustanuorten ja Keskustan Opiskelijaliiton riveistä on vuosikymmenien saatossa noussut keskustaliikkeen johtoon, ministereiksi ja eurooppalaisiin vastuutehtäviin aimo joukko oman aikansa tulevaisuuden tekijöitä, kuten Johannes Virolainen, Paavo Väyrynen, Esko Aho, Matti Vanhanen, Olli Rehn, Anu Vehviläinen, Mari Kiviniemi ja Tuomo Puumala. Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt ovat lisäksi kasvattaneet ja kouluttaneet tähän maahan laajan joukon kuntien, seurakuntien, maakuntien ja järjestöjen sekä talouselämän vaikuttajia.

Suomessa on tällä noin 900 000 iältään 15-30 -vuotiasta nuorta. Keskustanuorten jäseniä näistä ikäluokista on hieman yli 10 000. Keskustanuoret on maan suurin poliittinen nuorisojärjestö, jolla on aktiiveja Lapista Helsinkiin ja Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan.

Nettiäänestykset käyttöön ja periaateohjelma uusiksi

“Nuoria ei politiikka kiinnosta” on kulunut ja paikkansapitämätön fraasi. Nuoret valtaavat katuja Helsingissä, osoittavat mieltään ydinvoimaa vastaan ja organisoivat nettikampanjoita opintotuen nostamiseksi. Nuoret haluavat muuttaa maailmaa ja luoda uutta.

Keskustan tulevaisuus on nuorten varassa. Siksi puolueen nuoriso- ja opiskelijatoimintaan on panostettava ja sitä on terävöitettävä. Keskustan nuoren polven on otettava haltuun kansalais- ja verkkovaikuttamisen kaikki keinot – herättää keskustelua foorumeilla, sosiaalisessa mediassa tai järjestää kuukausittain kaikille avoimia nettiäänestyksiä ydinvoimasta, opintotuen korottamisesta sekä muista nuorille tärkeistä kysymyksistä.

Uuden teknologian haltuun ottamisen lisäksi kaivataan myös jotain vanhaa. Suunnaton voimavara asuu siinä, että meillä on tietoverkoston lisäksi ihmisten verkosto – ainoana puolueena lähellä jokaista omassa maakunnassa.

Keskustanuorten on oikeus ja velvollisuus on haastaa puolueen poliittinen linja – tarvittaessa esittää oma vaihtoehto sille. Tulevaisuuden sukupolvi voisi esittää ohjelmassaan muun muassa nuorten työntekijöiden palkkaan lapsikorotusta ja edullisen vuokra-asuntotarjonnan lisäämistä jne. Mikään aihe ei saa jäädä tutkimatta sivistyspuolueen lipunkantajilta.

Suomessa on tällä hetkellä suuri huoli nuorten ja erityisesti nuorten miesten syrjäytymisestä. Nuorkeskusta voisi käynnistää kampanjan “Nuoria ei jätetä”, jonka tavoitteena on edistää syrjäytyneiden nuorten kiinnittymistä kouluun, työhön ja harrastuksiin. tavoitteena on syrjäytyneiden nuorten saaminen kiinni.

Nuorten pitää saada vaikuttaa suoraan ja nopeasti. Avoin ja mielipiteitä kartoittava puolue herättää luottamusta.

Nuorten rynnistys alkaa kunnallisvaaleista

Keskustan nuoren polven rynnistys on aloitettava kunnallisvaaleista. Jokaisessa kunnassa ehdokkaista vähintään viidenneksen on oltava alle 30-vuotiaita. Kunnallisvaalien jälkeen huolehditaan siitä, että kunnanvaltuustojen ja -hallitusten johtoon sekä maakuntahallituksiin valituista keskustalaisista luottamushenkilöistä viidennes on alle kolmikymppisiä.

Seuraavissa eduskuntavaaleissa tavoitteena on kasvattaa alle kolmikymppisten keskustan kansanedustajien määrä neljääntoista. Se tarkoittaa, että jokaisesta vaalipiiristä valitaan yksi nuori keskustalainen kansanedustaja.

Poliittisen nuorisotoiminnan sisältö tarvitsee uutta puhtia. Keskustanuorten Suvijuhlat kokosivat aikoinaan tuhansia nuoria Suomen joka kolkasta politiikan, harrastamisen ja kilpailujen pariin – viihtymään. Tämä perinne on elvytettävä ja päivitettävä 2010-luvulle niin, että Keskustanuoret järjestävät joka vuosi suuren nuorten tapahtuman, missä on politiikkaa ja rockia – oma festivaali nuorille.

Koulut haltuun

Keskustan eräänä leipälajina pidetään sivistyspolitiikkaa, jonka hienoimpia saavutuksia on koko maan kattavan yliopistoverkoston luominen. Olemme puolueena kiinnittäneet liian vähän huomiota sivistyspolitiikan toiseen sarkaan eli yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijatoimintaan.

Nuoriso- ja opiskelijajärjestö tarvitsevat enemmän resursseja ja tukea tähän työhön niin, että keskustalainen nuorisonäkemys näkyy jatkossa vahvemmin opiskelijapolitiikassa. Jatkossa jalkaudumme kaikkien vaalien alla aktivoimaan nuoria kouluihin, nuorisotiloihin ja nuorten tapahtumiin. Ennen kaikkea puolueen tulee luoda Suomessa keskustelun kulttuuri, jossa poliittinen toiminta on tervetullutta sinne, missä nuoret liikkuvat.

Jokaisessa kunnassa on oltava oma nuorten ryhmä, joka pohtii politiikkaa ja järjestää aktiivisia elämyksiä tulevaisuuden tekijöille.

Uutta keskustalaista kulttuuria

Nuori polvi elää verkkoajassa. Nettiäänestysten lisäksi keskustanuoret valtaavat verkon ja sosiaaliset mediat. Keskustanuorten ja -opiskelijoiden tapahtumat ja kokoukset ovat jatkossa seurattavissa reaaliaikaisesti verkossa niin, että jäsenet ja muut kiinnostuneet pääsevät halutessaan vaikuttamaan mielipiteillään päätöksiin.

Keskustanuorilla on verkossa oma nettitv- ja radiokanava, joiden kautta kaikille on tarjolla videoklippejä, äänitallenteita ja verkkomateriaalia politiikasta, autoista, ympäristöstä, ruoanlaitosta, liikunnasta ja tähtitieteestä – kaikesta siitä, mikä on läsnä nuorten elämässä. Jokaisella käyttäjällä on myös itsellään mahdollisuus tuottaa sisältöä ja näkemyksiä kanaville. Alhaalta ylös.

Radikaaleilla uudistuksilla keskustanuorista ja keskustasta kasvaa jälleen laajojen massojen nuorisoliike. Liike – jonka varaan Keskustan ja Suomen tulevaisuus rakentuu.

Yhdessä keskusta on vahva. Yhdessä nuorten kanssa.