Korsimon ja Kääriäisen jalanjäljillä

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi

Keskustan Uudenmaan piirin puheenjohtaja ja puolueen entinen puoluesihteeri Eero Lankia pohtii puolueen lähitulevaisuutta ja puoluesihteerin tehtävää oheisessa jutussa. Kokeneen järjestömiehen linjaukset kunnallisvaaleihin ja keskustalaisen politiikan sisältöön ovat sellaisia, että ne on helppo allekirjoittaa.

Keskustan Uudenmaan piirin puheenjohtaja ja entinen puoluesihteeri Eero Lankia:
”Sami Kilpeläisessä on aimo annos tämän ajan Korsimoa tai Kääriäistä”

Uudenmaan keskustaväen piirikokous antoi toukokuun alussa tuen MTK:n maitoasiamies, valtiotieteiden maisteri, agronomi MMM Sami Kilpeläiselle Suomen Keskustan puoluesihteerivaalissa. Keskustan piirin puheenjohtajan ja entisen puoluesihteerin Eero Lankian mielestä ”Sami Kilpeläisessä on aimo annos tämän ajan Korsimoa tai Kääriäistä.”

Eero Lankia toimi puoluesihteerinä vuosina 1997-2006. Lankia liputtaa vahvan keskustalaisen järjestötyön puolesta. Kilpeläisestä hänellä on hyvää sanottavaa.

”Jos puoluekokous valitsee Sami Kilpeläisen puoluesihteeriksi, uskoakseni puolueen suhtautuminen järjestötyötä kohtaan muuttuu kannustavampaan suuntaan. Tuntemukseni perusteella Kilpeläisessä on aimo annos tämän päivän Korsimoa tai Kääriäistä, julistajaa.”

Keskustan Uudenmaan piiri on yksi keskustan merkittävimpiä piirijärjestöjä.

Oman työuransa antoisimpana aikana Lankia pitää juuri puoluesihteerivuosiaan.

“Antoisaksi ajan teki jatkuva kanssakäyminen kentän ihmisten kanssa.”

Lankia liputtaa vahvan keskustalaisen järjestötyön puolesta. Keskustan puoluekokousta hän ei halua neuvoa henkilövalinnoissa. Kilpeläisestä hänellä on kuitenkin hyvää sanottavaa.

“Jos puoluekokous valitsee Sami Kilpeläisen puoluesihteeriksi, uskoakseni puolueen suhtautuminen järjestötyötä kohtaan muuttuu kannustavampaan suuntaan. Tuntemukseni perusteella Kilpeläisessä on aimo annos tämän päivän Korsimoa tai Kääriäistä, julistajaa.”

Lankian mielestä aluepolitiikan puolesta tarvitaan yhtenäinen politiikan perussävel koko maassa. Entisen puoluesihteerin mukaan vahva aluepolitiikka, uudistuviin luonnonvaroihin nojaava kestävä talous, vahva perusturva, kotimainen lähiruoka ja toimivat lähipalvelut ovat ihmisiä yhdistäviä teemoja.

“Sydämessään keskustalaiset kaipaavat samankaltaista politiikkaa asuinpaikasta riippumatta.”

Keskustan puoluekokouksen jälkeen puolueen seuraava suuri ponnistus on syksyn kunnallisvaalit. Lankian mielestä vaaleihin valmistautuminen ja ehdokasasettelun vauhdittaminen ovat tällä hetkellä puolueen suurimpia haasteita.

“Kunnallisvaaliohjelman pitää tukea ja rohkaista lähivaikuttamiseen, puolustaa kuntien itsehallintoa, tukea päätösvallan ja –vastuun hajauttamista kuntiin ja maakuntiin.”