Talvivaaralta odotetaan tekoja sanojen sijaan

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi

Talvivaarassa on ratkaistava esiin nousseet ympäristöön vaikuttavat ongelmat ja laitettava asiat kuntoon. Ihmisten oikeustaju ja oikeudenmukainen kohtelu on Talvivaarassa koetuksella. Maaseudun ihmisiltä ja maataloudelta vaaditaan pikkutarkkoja toimia ja kirjanpitoa ympäristöasioista.

Samaan aikaan näyttäisi suurilla pörssiyhtiöillä olevan omia erivapauksia ja virkamiehetkin nostavat kädet pystyyn. Lain on ympäristöasioissa oltava kaikille sama – oli kyseessä pieni ihminen tai suuri pörssiyhtiö.

Kainuun ja lähialueen työllisyyden ja kehityksen kannalta sopii toivoa, että ongelmat ratkaistaan pian. On tärkeää, ettei alueelle ja Suomelle tärkeää ja työllistävää kaivostoimintaa suljeta, kuten on julkisessa keskustelussa esitetty.

Nyt on kaikkien osapuolten tehtävä työtä sen eteen, että ympäristöongelmat saadaan kuriin ja toiminta jatkuu kestävän kehityksen periaatteella. Luonto on lainassa lapsiltamme. Siksi kaivoshankkeissa on varmasti paikallaan arvioida tarkemmin laskelmia ja vaikutuksia, joita lupavaiheessa tehdään.

Kun uusi tuotantoprosessi otetaan käyttöön, on välilliset ympäristövaikutukset arvioitavat ja valmisteltava kaikkein huolellisimmin. Nyt esiin nousseet ongelmat eivät varmasti yksin ole yrityksen syytä, mutta vain sillä on prosessin ratkaisun avaimet käsissä.

Viranomaisten voimavaroja pitäisi panostaa tällaisten suurten hankkeiden huolelliseen arviointiin. Turha pikkutarkka niuhottaminen esimerkiksi maatalousrakentamisessa ei sovi oikeustajuun. Navetan lupa maksaa yhtä paljon kuin ydinvoimalan ympäristölupa.

Maataloudessa lupakäsittelyt ovat luvattoman hitaita ja kalliita, vaikka tilanteet ovat paljon selvemmät.