Väyrynen on ainoa vaihtoehto Niinistölle

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Blogi

Presidentinvaalit ovat suomalaisille mahdollisuus puhua kansakuntaa huolestuttavista asioista: liitetäänkö Suomi sotilasliitto Natoon kansalta kysymättä; onko suomalaisille oikeus päättää maamme rajoista ja siitä, ketkä tänne tulevat tai siirretäänkö päätösvalta kansalaistemme eläkerahastoista Brysseliin.

Puolueiden nimeämistä ehdokkaista yksikään ei tarjoa todellista vaihtoehtoa Sauli Niinistölle. Paavo Väyrynen edustaa keskeisissä Suomen tulevaisuuteen vaikuttavissa ratkaisuissa suomalaisten hiljaisen enemmistön kantaa. Siksi Paavon mukanaolo presidentinvaaleissa on ensiarvoisen tärkeää.

Presidentti Niinistön ja pääministeri Juha Sipilän toiminta alkaa vaikuttamaan samalta kuin 1930-luvulla: valmistautumiselta sotaan. Miten on mahdollista, että käytännössä kansalta pimennossa vuonna 2014 Suomi teki isäntämaasopimuksen Naton kanssa? Minkä takia kansan silmien näkymättömissä rakennetaan EU:n kanssa ylikansallista puolustusyhteistyötä?

Suomen kansa on erityinen kansa. Se on 100 vuotta puolustanut maamme rajoja. Se on näihin päiviin asti ollut ulko- ja turvallisuuspolitiikassa yhtenäinen. Ja se on ollut hyvin yhtenäinen arvoissaan puolustaen kotia, uskontoa ja isänmaata.

Nyt vallalla oleva politiikan suunta hajauttaa suomalaisia, ei eheytä. Miksi Suomen kansan yhtenäisyys halutaan romuttaa? Halutaanko suomalaiset viedä palvelemaan vain Euroopan etuja ja arvoja, jotka usein ovat kaukana meidän pohjoismaisista arvokäsityksistä? Yhteinen puolustuspolitiikka ajaa Suomen kummalliseen nurkkaukseen, joka pahimmillaan hiertää meidän naapurisuhteita.

Suomen puolustusministeriö linjaa, että “puolustusyhteistyön kehittäminen yhteistyössä EU-instituutioiden kanssa vahvistaa jäsenmaita ja siten Eurooppaa globaalina toimijana. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan pitkän aikavälin tavoite on EU:n yhteinen puolustus.”

Paavo Väyrynen ajaa itsenäistä Suomea. Suomi tarvitsee johtajaa, joka ymmärtää isänmaan ison kuvan eli ulkopoliittisen, mikä on Suomelle parasta ulkopolitiikassa ja ulkopoliittisesti. Presidentinvaalikeskusteluissa pitää päästä keskustelemaan isoista kysymyksistä kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden sijasta.

Paavo puolustaa henkeen ja vereen Suomen itsenäisyyttä. Siksi hän halusi Suomen olevan mukana Euroopan yhdentymisessä Euroopan talousalueen kautta ja osana Pohjolan yhteisöä. Suomen jäsenyyttä euroalueessa hän vastusti sekä taloudellisista syistä että Suomen itsenäisyyden säilyttämiseksi. Tällä samalla linjalla hän toimii tultuaan valituksi tasavallan presidentiksi.

Paavo puolustaa Suomen sotilaallista liittoutumattomuutta, puolueettomuutta. Suomella tulee olla itsenäinen uskottava puolustus. Maamme tulee pyrkiä pysyttäytymään kaikkien sotien ja selkkausten ulkopuolella. Paavo on Paasikiven, Kekkosen ja Koiviston linjalla.

Paavo oli ainoa käytännön toimia esittänyt poliitikko, joka näki vuonna 2015, mihin hallitsematon maahanmuutto johtaa sekä Euroopan tasolla että Suomessa. Hän varoitti tästä Sauli Niinistöä, Juha Sipilää ja Timo Soinia. Häntä ei kuunneltu. Nyt Paavo tahtoo, että rajatarkastukset otetaan käyttöön muiden Pohjoismaiden esimerkkiä seuraten.

Paavo vaatii kestävän kehityksen toteuttamista sekä Suomessa, Euroopassa että koko maailmassa. Hän ajaa koko Suomen asiaa ja vastustaa vahingollista väestön keskittymistä vain harvoihin suurkaupunkeihin. Paavo ajaa köyhän asiaa – puolustaa pienituloisia ja vähävaraisia ihmisiä.