Kansalaispuolue nostaisi kotihoidontukea

Kansalaispuolue nostaisi kotihoidontukea

Nykyisen hallituksen aikana on lasten päivähoitotarjonta painottunut päiväkoteihin. Varhaiskasvatuksen lakisääteisiä toimintoja ovat perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito (ryhmis) ja päiväkodit.

Kotihoidontuki on myös yksi merkittävä vaihtoehto lapsen hoidolle. Kotihoidontuki oli 70 – 80 luvuilla vasemmistopuolueiden arvostelun kohteena, koska lapset olisi tullut ohjata päiväkoteihin vasemmistoaatteen piiriin. Nyt kokoomus eli yrityssektori ajaa lapsia päiväkoteihin – onko tämä perheiden sisäisiin asioihin puuttuminen vanhempainvapaan tukiosuuksia korvamerkitsemällä kokoomuslaista valinnanvapautta?

Perhepäivähoidon muodot (hoitajan luona ja ryhmäperhepäiväkoti) ovat toimintoja, joilla pystytään tarjoamaan päivähoitoa kustannustehokkaasti myös haja-asutusalueilla. Perhepäivähoito on ollut viimevuosina alasajon kohteena. Sitä pidetään kalliina toimintona. Sen kustannukset nousivat muutama vuosi sitten, kun hoitajat tulivat työaikalain alaisuuteen. Kunnilla on kuitenkin mahdollista vaikuttaa perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon kustannuskehitykseen esimerkiksi paikallisen sopimisen kautta.

Nykyisin pienten ja lapsiystävällisten lähipalvelujen sijaan perustetaan isoja yksiköitä asutuskeskuksiin ja perheille jää velvoite hoitaa työmatkaan nähden jopa 10-20 km:n kuljetukset suuntaansa. Tämä on konkreettinen osoitus keskittämispolitiikasta, jota Kansalaispuolue vastustaa.

Kotihoidon tuen järkevä hyödyntäminen kuntien päivähoitomenojen kasvun estäjänä on todennettu. Kunnilla on mahdollista maksaa kotihoidon tuen kuntalisää, joka mahdollistaa perheille todellisen vapauden valita kotihoidon ja kunnallisen päivähoidon välillä. Järjestelmä rahoittaa itse itsensä, ja jos perheessä on kaksi päivähoitoikäistä lasta niin siitä tulee laskennallista säästöä kunnille. Toinen mahdolllisuus olisi kohottaa kotihoidontukea.

Kansalaispuolueen kanta on, että alle 3-vuotiaan lasten osalta kotihoidontuki nostettaisiin 500-600 euroon kuukaudessa ja pidettäisiin huolta siitä, että pehepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon edellytykset ovat kunnossa.

Sami Kilpeläinen
Kansalaispuolueen puheenjohtaja

Piia Kattelus
Kansalaispuolueen varapuheenjohtaja